History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
Awesiiyag
March 15, 2011 11:10 AM PDT

Animals

Bear - Makwa

Deer - Waawaashkeshii

Fox - Waagosh

Wolf - Ma'iingan

Beaver - Amik

Skunk - Zhigaag

Porcupine - Gaag

Rabbit - Waabooz

Muskrat - Wazhask

Otter - Nigig

Mouse - Waawaabiganoojiinh

Dog - Animosh

Cat - Gaazhagens

Cow - Bizhiki

Squirrel - Ajidamoo

Buffalo - Mashkode bizhiki

Sheep - Maanishtaanish

Pig - Gookoosh

Horse - Bebezhigooganzhii

Moose - Mooz

Bineshiiyag
March 15, 2011 11:16 AM PDT

Birds

Turkey - Mizise

Chickadee - Gijigijigaaneshii

Aniin Ezhiwebak? How's the weather?
July 25, 2011 06:19 AM PDT

1. It’s raining = GI MI WAN

2. It’s snowing = ZOO GI PON

3. Snow on the ground = GOON

4. It’s foggy = A WAN

5. It’s hot = GI ZHAA TE

6. It’s cold = GI SI NAA

7. It’s Windy = NOO DIN

8. There's Blowing snow = BII WAN

9. Good day = MINO GII ZHI GAD

10. Good morning = MINO GI GI ZHEB

11. Good night = MINO DI BI KAD

12. It’s thundering = ANI MI KII KAA

WII SIN IWIN = Food
July 25, 2011 06:55 AM PDT

1. Raspberry = MIS KO MIN

2. Strawberry = O DE' I MIN

3. Apple = MI SHII MIN

4. White rice = WAA BISH KI - MA NOO MIN

5. Tomato = GICHI OGIN

6. Potato = OPIN

7. Corn = MAN DAA MIN

8. Blueberry = MII NAN

9. Ice cream = DE KAAG

10. Milk = DOO DOO SHAA BOO

11. Coffee = MAKADE MASH KI KI WAA BOO

12. Tea = ANII BIISH

13. Egg = WAA WAN

14. Onion = ZHI GAAG AWAANZH

15. Soup = NA BOOB

16. Bread = BA KWE ZHIGAN

17. Cup = O NAA GAANS

18. Spoon = E MIK WAA NENS

19. Knife = MOO KO MAAN

20. Fork = BA DA KA' IGAN